Tema for Forskningsdagene 2021 var "krig og konflikt" og i den forbindelse ble filmen "Vi evakuere ikke", laget av Lise Brekmoe og Kristin Nicolaysen, visst for de 14 deltakerne som hadde meldt seg på. Filmen handler som de som valgte å ikke evakuere fra Kvænangen under 2. verdenskrig og vi møter tidsvitner som forteller sine minner fra tiden som huleboere i kommunen.

Etter filmen ble det servert lapskaus, kaffe og småkaker. Etter nesten 2 år med korona-restriksjoner var et slikt arrangement svært etterlengtet og stemningen var på topp.

Vi ønsker å takke alle deltakerne for oppmøte og for en koselig kveld. En stor takk går også til kjøkkenet på Gargo sykehjem for nydelig lapskaus og Dagfinn Pedersen for hjelp med det tekniske. 

Hilsen Kvænangen kommune og Betania Alta - "Prosjekt sårbare eldre"