I Kvænangen kommune kan du nå søke om økonomisk sosialhjelp elektronisk, søknadsskjema finnes her