Ny møtekalender fra 01.01.2021 finner du ved å trykke HER.
 
Kommunestyret: Møter 2009 - 2020. 
 
Formannskapet:  Møter 2009 - 2020.
 
Teknisk utvalg: Møter 2009 - 2019
 
Utvalg for oppvekst og omsorg: Møter 2009 - 2019. 
 
Kontrollutvalget: Møter 2018 - 2020. 
 
Fondsstyret: Møter 2016 - 2020.
 
Administrasjonsutvalget: Møter 2016 - 2020.
 
Arbeidsmiljøutvalget: Møter 2018 - 2020.
 

Eldrerådet: Møter 2016 - 2020.

Råd for funksjonshemmede: Møter 2018 - 2020.