Om Drømmestipendet 2024

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Stipendordningen ble etablert i 2004, og siden den gang har en lang rekke unge kunst- og kulturutøvere mottatt stipendet.

For søkere: 

– Søknadsfrist 15. november kl. 12.00.

Nedenfor er søknadsportalen for Drømmestipendet 2024! Portalen er åpen fram til 15. november kl. 12.00. ✨

drommestipendet.no

Her kan du velge den kategorien du identifiserer deg mest med som kunst- og kulturutøver:

Dans – Musikk - Skapende Skriving - Visuell kunst - Sirkus   - Teater - Åpen klasse

Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år får oppfylt sine drømmer. Ordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere. Vi deler ut 50 stipender à 30 000 kr, til sammen 1.5 millioner kr.

For å kunne søke Drømmestipendet 2024, må du være født tidligst 1. januar 1998 og senest 31. desember 2005. Dette gjelder også alle medsøkere i en gruppesøknad.

Kommunal kontaktperson i Kvænangen: Rita Boberg Pedersen, kulturskolen i Kvænangen Tlf.: 40405628.  E-post adr.: rita.b.pedersen@kvanangen.kommune.no