Helsestasjon i Kvænangen har startet utprøving av en digital løsning for utsending av timeavtaler og påminnelser på SMS. I appen Helsenorge har innbyggeren oversikt over timeavtalene og kan avbestille disse. 

Løsningen gjør det også mulig å sende meldinger til helsesykelpeier med forespørsel om endringer, ny time eller andre henvendelser. Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen. 

Per nå gjelder denne løsninga foreldre på vegne av barn. På sikt ønsker vi også å ta i bruk Digihelsestasjon for ungdom. Mer informasjon kommer når den er klar. 

Hilsen helsesykepleier Benedikte!