• Innledning med info om planprosess, planprogram og sentrale føringer

  • Quiz –  hvor mye vet du om HO i Kvænangen? Premier!

  • Kafédialog om status/utfordringer i tjenestene i dag og om hvordan tjenestene skal utformes de neste 10 årene

Tid: Torsdag 28. juni kl. 17.30 -20.30

Sted: Flerbrukshuset

Enkel bevertning.

Påmelding innen 26.06. pr. e-post eller telefon slik:

Epost: post@kvanangen.kommune.no

Telefon: 77 77 88 00 (servicekontoret)

Velkommen!:-)