Nye byggesøknader mottas på vanlig måte, men vil ikke bli behandlet før tidligst i månedsskiftet august/september.  Søknadsmateriell finnes på https://dibk.no/saksbehandling/byggsok/Byggesaksblanketter/

Situasjonen er uavklart, men kommunen jobber med å få en løsning på plass. Vi beklager den ulempen dette måtte medføre. 

Ved spørsmål kontakt konstituert administrasjonssjef Bjørn Ellefsæter, tlf. 77778812 eller avdelingsingeniør Dag Åsmund Farstad tlf. 77778843.