Vi avholder de årlige møtene mellom kommunens politiske og administrative ledelse og grendene i uke 44 etter følgende møteplan: 

  • Alteidet mandag 30/10, Husflidshuset kl 1800. 
  • Badderen og Sørstraumen tirsdag 31/10, Badderen samfunnshus kl 1800. 
  • Burfjord onsdag 1/11, Kvænangen flerbrukshus kl 1800. 
  • Kjækan og Kvænangsbotn torsdag 2/11, tidligere Kjækan skole kl 1800.
  • Spildra fredag 3/11, tidligere Spildra skole kl 1800. 

Agenda:

  • Presentasjon av kommunens arbeid med planer 
  • Det legges opp til debatt om planene
  • Det åpnes for spørsmål og innspill fra innbyggerne

Vi oppfordrer at spørsmål som krever forberedelser sendes oss på forhånd slik at disse kan svares ut i møte. Evt. spørsmål sendes til: Bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no

 

Vel møtt!