Nord-Troms Friluftsråd sin turkassetrim Ut i NORD baseres på frivillighet og dugnadsinnsats. I dag er vi en svært driftig men liten gjeng i arbeidsgruppa for frivillige i Kvænangen. Derfor søker vi nå flere engasjerte som vil bidra til å opprettholde turtilbudet.

Dette er våre oppgaver:

  • Bestemme hvilke turer i Kvænangen som skal være med på Ut i NORD og JuleSPREK
  • Plassere ut kodeark og kodeskilt på turmålene
  • Merke og vedlikeholde turløyper ved behov

Dette får du som frivillig:

  • Du får flotte naturopplevelser og fysisk aktivitet
  • Du blir bedre kjent i egen kommune
  • Du får bidra til folkehelse og økt aktivitet blant befolkningen
  • Du blir en del av et trivelig fellesskap med andre frivillige

Vil du bli med på laget?

Ta kontakt med Sunniva Kråbøl, aktivitetsleder i Nord-Troms Friluftsråd og frivillig i arbeidsgruppa på sunniva@utinord.no eller på tlf. 97585881.