Som kommune vil vi gjerne sørge for at vår nasjonaldag feires på en verdig måte, og vi håper at noen lokale lag eller foreninger vil være villige til å ta på seg denne viktige oppgaven. Da det ikke er etablert en 17. mai komite i kommunen, kan kommunen være behjelpelig med å skaffe lokale, samt annonsere programmet for dagen.

Det å arrangere en 17. mai-feiring kan være en flott måte for lokale lag og foreninger å få en ekstra inntekt og samtidig bidra til å skape en minneverdig og morsom dag for alle. Vi ønsker å samarbeide med frivillige og organisasjoner som vil gjøre denne dagen til en spesiell opplevelse for både unge og gamle.

Hvis dere trenger mer informasjon i forbindelse med dette, så kan dere kontakte oppvekst- og kulturkonsulent Kathrine L. Pedersen. E-post: kathrine.pedersen@kvanangen.kommune.no 

Vi håper at vi kan samarbeide med dere for å skape en flott og minneverdig 17. mai-feiring i år. Hvis du ønsker å bidra, vennligst ta kontakt med oss snarest. Vi ser frem til å høre fra deg!