Båtruta er tilpasset skoleruta, og går i ukedagene.  Midlertidig rutetabell for beredskapsrute 

Troms fylkestrafikk infomerer forøvrig om om midlertidige transportløsninger som følge av stengt bru i  Badderen: 

Oppdaterte trafikkmeldinger kan leses her