Det overordnede målet med øvelsen er å gjøre de involverte bedre i stand til å gjøre en faglig god redningsinnsats ved en hendelse i tunnel. Gjennom øvelsen vil de involverte få bedre kjennskap til andre deltakende aktører og trene samarbeid og samhandling på skadestedet.

Hovedtema for øvelsen er varsling av ulykke, koordinering av nødetatene, sikring av skadested, berging/redning og evaluering i etterkant.

Øvelsen vil starte rundt kl. 08:00 på lørdagsmorgenen og er beregnet å vare totalt i rundt 6 timer fra start til evalueringsslutt.

 

Ved spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med representant for byggherre Nye Veier:

Geir Idar Foshaug, mobil: +47 954 08 055.