Helseetaten sliter for tiden med mangel på tilkallingsvikarer. Vi har behov for ufaglærte assistenter, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og sykepleiere. Jobben innebærer dag- aften- natt- og helgearbeid. Opplæring vil bli gitt. Det kreves politi attest, helse- og taushetserklæring.  Har du interesse, lyst og tid ta gjerne kontakt med oss.

Hjemmetjenesten: 93499112

Gargo sykehjem: 77779026

TU: 47469501