Fylkesmannen har i perioden 5. februar 2019 og frem til 8. oktober 2020 ført tilsyn med Kvænangen kommune. Tema for tilsynet har vært individuell plan og introduksjonsprogram som et helhetlig og fulltidstilbud.

Flere av funnene har vært beskrevet i media. Kvænangen kommune har samarbeidet godt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å rette lovbrudd og mangler tilsynet har avdekt.

I arbeidet med å integrere flyktninger har våre ansatte gjort mye godt arbeid, men vi ser at det på noen punkter har vært rom for forbedringer. Selv om det kan være krevende å stå i situasjoner hvor for eksempel lovbrudd blir avdekket er det også mye læring i slike prosesser. Nå er jeg veldig glad for at vi har lukket alle avvik og at tilsynet er avsluttet, sier etatsleder Jorun Farstad.

Jeg er veldig glad for at avvikene er lukket. Jeg må si meg veldig enig i at våre ansatte gjorde mye godt arbeid i prosessen med å bosette flyktninger. Når vi nå har lukket avvikene vil det si at vi har etablert betryggende systemer for å hindre at lovbrudd oppstår i framtida. Det er positivt sett opp mot nye bosettinger i framtida, sier ordfører Eirik Losnegaard Mevik

Du kan lese fylkesmannens rapport her (19/1734).