Hvorfor nye poser?

Nå skal prikkete poser pryde søppelbøttene dine. Hvorfor? Fordi vi har fått en helt ny merkeordning nasjonalt. Hensikten er økt og bedre sortering. Sorteringssystemet blir det samme, men designet på posene blir nytt.

Avfall Norge har innført en ny nasjonal standard for merking av emballasje. De nye symbolene skal gjøre det enklere å sortere riktig, uansett hvor du bor i landet. Det er produsentenes ansvar å ta i bruk merkeordningen, og sørge for at produktene deres har tydelige symboler, slik at vi forbrukere kan sortere.

Hvor finner du symbolet? 

Se på baksiden av et produkt, der vil du se at et symbol, for eksempel en lilla firkant. Dette indikerer at emballasjen er plast, og skal kastet i posen med lilla prikker.
EU har satt som mål at 65% av alt avfall skal kildesorteres innen 2035. Dette har Norge stilt seg bak. Alle avfallsselskapene i Nord-Norge som har kun én dunk, også kalt optibagsystem, får nye poser.

Hva vil det si for deg?

Posene er nye, sorteringssystemet er det samme. De nye posene er blanke med prikker på.
Matavfall: Pose med grønne prikker
Plastemballasje: Pose med lilla prikker
Papp, papir og kartong: Pose med blå prikker  

Sammen med den nye merkeordningen skal de nye posene gjøre det enklere for deg å sortere riktig. Du finner de nye posene på samme sted som du har hentet poser tidligere.

Bruk opp gamle poser

For å unngå unødvendig sløsing, ønsker vi at du bruker opp de posene du allerede har hjemme, før du henter nye.
Når du er tom for poser henter du nye der du pleier å hente poser, for eksempel i butikk. 
De nye posene vil i løpet av uke 7 (14. februar – 18. februar) være å finne på samme sted som du normalt henter poser fra.

Hull i posene

Posene til plastemballasje og papp, papir og kartong vil være perforerte. Det vil si at det er små hull i posene. Grunnen til dette er fordi posene vil kunne komprimeres og ta mye mindre plass i dunken. Det vil også effektivisere transporten av avfallet.