Den siste tids hendelser knyttet til krig mellom Ukraina og Russland har gitt behov for informasjon. 

Vi har ingen annen informasjon knyttet til sikkerhet generelt eller atomsikkerhet i Norge utover det som kommer i media og fra statlig hold.

Flere innbyggere har tatt kontakt med kommunen med spørsmål knyttet til sikkerhet og beredskap. Derfor legger vi ut noen lenker til statsforvalteren som gir nyttig informasjon til de som måtte ha behov for mer informasjon. 

   1. Atomsikkerhet og beredskap- informasjon knyttet til krigen i Ukraina fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

      https://www.statsforvalteren.no/nb/portal/Nyheter/2022/03/atomsikkerhet-og-beredskap/

Til orientering: Kvænangen kommune har lagerbeholdning på Jod tabletter. Det er også levert ut Jod tabletter til enhetene i oppvekst i tilfelle det skjer hendelser i åpningstiden til skole og barnehage. Les gjerne også: https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter