Kommunearkiver og private arkiver fra Troms utgjør de største lokale kildene til kunnskap om vår felles fortid de siste 150 årene. 

Vi oppfordrer alle til å besøke nettsidene, og oss. I Huginbakken 18, i Tromsø, tar vi imot enkeltpersoner og grupper som ønsker informasjon om arkivene vi tar vare på og vil se på de originale dokumentene.

Arkivene er til for alle. Alle mennesker har ei fortid og en historie. Arkiv er levd liv. 

Arkivformidlingssidene Tidsmaskin Troms ble publisert til 25- års jubileet i 2017. I anledning 30- års jubileet har vi pusset opp sidene og vil legge ut nytt stoff. 

Tidsreisen kan gi oss en følelse av tilhørighet og bedre kunnskap om menneskene som levde før oss. Dere vil treffe en del triste skjebner, men også mye humor og pussigheter på reisa. 

 

Visste dere for eksempel at: 

 det på 1950- tallet var forbudt å selge tyggis i Torsken kommune? 

 ungdommen i Lyngen gjennomførte en underskriftskamapnje for å få gjenåpnet ungdomsklubben sin "Razzia"? 

 de fleste barna måtte arbeide med gjeting, potetopptaking og fiske på 1850- tallet? 

 barna som bodde på Gratangsbotn skoleinternat, måtte spise sild hver dag? 

 samiske og kvenske barn ble sendt alene fra Tornedalen og til kysten av Troms for å overleve? 

Besøk vår tidsmaskin, og reis i barneliv i Troms i over 150 år!