Vi gjør oppmerksom på at nettsiden er under oppdatering. Informasjon vil bli oppdatert så fort som mulig. De fleste sider vil være tilgjengelige, med det tas forbehold om endringer i informasjon, bilder, tekst, beskrivelser m.m. i perioden. Undersider oppdateres fortløpende.

 

Oversikt over verv for perioden 2019 - 2023 finner du ved å klikke her.