Vi tar nå i utgangspunktet sikte på å ha åpent to dager i uka, mandag og onsdag.            Samt en fredag i mnd. el etter ønsker/behov

Det vil begge dager bli « Etter skoletid» -  fra kl 14.00 til kl 17.00.                                                                                

Åpen helsestasjon for ungdom 1 gang i mnd. Annonseres.

Etter skoletid skal være en mulighet til å få kjøpt seg en billig middag evt. Slappe litt av,samt  kunne gjøre lekser. Dette er i hovedsak tenkt for de som busser, slik at de skal ha en mulighet for å bli igjen etter skolen, - å bli her til de evt skal på trening, kulturskole o.l. Slippe att og frem kjøring.  Vi tenker at en middag koster 50 kr. Menyen skal de være med selv å bestemme, innenfor rimelighetens grenser J  Her vet vi ikke sikkert enda hvordan vi skal gjøre det. Skal de bare komme når skolen er ferdig å si at de ønsker middag, skal vi få beskjed på forhånd – foreldre kom med innspill J  

Åpnings tiden/fordelingen blir slik :  

14.00 –17.00  -      Etter skoletid – middag og evt lekser…    Mat 50.- kr.  7.klasse og opp.

17.00 -18.00   Åpent for  1.- 5.klasse  

17.00 - 19.00 åpent hus – 6.klasse - og opp                   

19.00 -21.00 åpent hus    8. klasse– og opp.  

Vi kommer ikke til å ha kiosksalg, da vi tidligere har sett at dette skaper ugreie situasjoner. Noen har penger, noen har mye penger, andre har aldri penger , noen låner og kan ikke skaff igjen o.l.  Videre kan/ønsker vi ikke nekte noen å komme selv om de har med godteri, men vi ser helst at de ikke har med seg så mye. Vi kommer til å servere frukt av og til, uten kostnad. Vi kommer også til å ha pizzakvelder,vaffeldager osv. evt andre ting de ønsker, men de gangene vi har slikt vil vi annonsere det og det vil da koste noen kroner.

Vi vil ta Korona hensyn – vaske, sprite hender, prøve å holde avstand. Vi noterer ned hvem som er innom.