De tildelte rammene for 2023:

SMIL- Spesielle miljøtiltak i jordbruket kr 250 000,-
Drenering av Jordbruksarealer kr 250 000,-
Tiltak i beiteområder kr 150 000,-

Tilskuddene tildeles etter søknad fra gårdbrukerne eller andre søknadsberettigede til aktuelle prosjekter.  Søknadsfristen settes til 15.mai.

For mer info om de ulike ordningene og lenke til søknadsskjema:

SMIL- Spesielle miljøtiltak i jordbruket
Drenering av jordbruksarealer
Tiltak i beiteområder