Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ansatte
Etternavn Fornavn Telefon Avdeling Tittel E-post
Karlsen Jan Inge 404 05 620 Sentraladministrasjonen Etatsleder E-post
Schikorr Silke 474 69 505 Hjemmesykepleien Fagarbeider E-post
Farstad Dag Åsmund +47 41 760114 NUT Ingeniør E-post
Pedersen Anne-Sofie 474 69 504 HO administrasjon Konsulent E-post
Karlsen Hege Mari +47 93 499112 HO administrasjon Leder E-post
Karlsen Tanja 474 69 501 TU Fagarbeider E-post
Li Tore 777 78 822 Sentraladministrasjonen Økonomileder E-post
Kjellmann Hilde 936 22 699 Kultur og fritid Biblioteksjef E-post
Eilertsen-Wassnes Vera Marie 404 05 609 HO administrasjon Miljøterapeut E-post
Engebretsen Ole Kvænangen barne- og ungdomskole Adjunkt m/tillegg./lærer i Kulturskolen E-post
Nilsen Nils Arnold +47 96 097750 NUT Brannsjef E-post
Olsen Bente Hjemmesykepleien Spesialsykepleier E-post
Josefsen Elin Rosita 926 88 486 Psykiatri Konsulent E-post
Farstad Jorunn 468 51 881 Sentraladministrasjonen Etatsleder Oppvekst og Kultur E-post
Ellefsæter Bjørn 777 78 812 Sentraladministrasjonen Seniorrådgiver E-post
Pedersen Kathrine Lise 404 05 627 Oppvekstkontoret Konsulent E-post
Andersen Mary Ann 902 96 758 Oppvekstkontoret Styrer E-post
Danielsen Aina 986 61 255 Polarstjerna barnehage Pedagogisk leder / Styrerassistent E-post
Berg Inger Johanne 986 61 256 Polarstjerna barnehage Pedagogisk leder E-post
Martinsen Solvi Fysioterapi Fysioterapeut E-post
Sollund Marianne 474 69 501 HO administrasjon Leder E-post
Hansen Monitha Irene Hjemmesykepleien Hjemmehjelp E-post
Blomstereng Anette K 412 46 555 Kvænangen barne- og ungdomskole Adjunkt E-post
Lindbom Tone Kristin 922 22 110 Kvænangen barne- og ungdomskole Fagarbeider E-post
Jonassen Kristin Kvænangen barne- og ungdomskole Lærer E-post
Pedersen Anne Katriina 901 59 638 Språksenteret Konsulent E-post
Wassnes Caroline 986 61 256 Kvænangen barne- og ungdomskole Førskolelærer E-post
Johansen Silje Almåsbakk 986 61 255 Polarstjerna barnehage Fagarbeider E-post
Følstad Tove 474 69 501 TU Miljøterapeut E-post
Solheim Jon Arne 926 29 005 Oppvekstkontoret Rektor E-post
Pedersen Nils Jørgen Kvænangen barne- og ungdomskole Adjunkt (med tilleggsutdanning) E-post
Bårdseth Anne K Kvænangen barne- og ungdomskole Fagarbeider/lærer i Kulturskolen E-post
Torvund Jørgen +47 97 525182 Kvænangen barne- og ungdomskole Adjunkt (med tilleggsutdanning) E-post
Røde Christin 413 46 690 Kvænangen menighet Kirkeverge E-post
Eira Karen Ellen Inga 406 05 327 Oppvekstkontoret Konsulent E-post
Wilhelmsen Gunnar Hjemmesykepleien Hjemmehjelp E-post
Mathiassen Bernt Johan 404 05 622 NUT Arealplanlegger E-post
Wiesener Hanne Legekontor Helsesekretær E-post
Karlsen Paul 913 65 175 Driftsavdelingen Fagarbeider E-post
Blomstereng Roger 913 94 156 Driftsavdelingen Fagarbeider E-post
Jørgensen Rolf Bjarne Økonomi Konsulent E-post
Larsen Stein Gjøran 404 05 605 NUT Leder driftsavdelingen E-post
Sund Tor Håvard NUT Skogbrukssjef Finnmark og Kvænangen E-post
Pedersen Wenche Tande 474 69 501 TU Miljøterapeut E-post
Larsen Lena Psykiatri Miljøarbeider E-post
Johansen Kenneth Legekontor Kommuneoverlege E-post
Larsen Mariann 913 64 522 Kvænangen barne- og ungdomskole Inspektør E-post
Hanssen Ingvild Rapp 474 69 509 TU Leder E-post
Josefsen Ann Sofie 474 69 508 Gargo sykehjem Avdelingssykepleier E-post
Hansen Mona Renholdsavdeling Renholder E-post
Nordgård Phonthip Renholdsavdeling Renholder E-post
Srisuphayok Manchusa 406 17 998 Gargo sykehjem Renholder E-post
Soleng Hanne 906 39 004 NUT Renholdsleder E-post
Isaksen Anita Harriet 971 25 136 Gargo sykehjem Renholder E-post
Henriksen Sivert Johan Renholdsavdeling Renholder E-post
Myrhaug Eva Merete 906 15 141 Renholdsavdeling Fagarbeider (m. særaldersgrenser) E-post
Jørgensen Kate Renholdsavdeling Fagarbeider (m. særaldersgrenser) E-post
Pedersen Rita Gørild 950 54 179 Renholdsavdeling Renholder E-post
Isaksen Wenche M 906 39 004 Renholdsavdeling Fagarbeider (m. særaldersgrenser) E-post
Jacobsen Gunn-Anita 474 69 501 Gargo sykehjem Spesialsykepleier E-post
Sandnes May-Sylvi Anita Gargo sykehjem Hjelpepleier E-post
Bock Lydia Felicitas HO administrasjon Sekretær E-post
Slonina Maria 925 64 766 Gargo sykehjem, pleie Sykepleier E-post
Abrahamsen Aud 474 69 501 TU Pleiemedarbeider E-post
Skinnemoen Birgit 926 57 004 Ergoterapi Ergoterapeut E-post
Mikkelsen Maria Susanne 412 16 986 Gargo sykehjem Hjelpepleier E-post
Kaino Siv Merete Gargo sykehjem Hjelpepleier E-post
Boberg Marit 404 05 625 Kultur og fritid Arbeidsleder/formann E-post
Pedersen Rita Boberg 404 05 628 Kultur og fritid Leder/lærer i Kulturskolen E-post
Martinussen-Ring Hilde-Kristin 951 33 242 Gargo sykehjem Helsefagarbeider E-post
Pedersen Lene Hansen Hjemmesykepleien Hjelpepleier E-post
Johnsen Reidun Åsbjørg +47 47 469506 Hjemmesykepleien Spesialhjelpepleier E-post
Mathiassen Annette Gargo sykehjem Sykepleier E-post
Løvås Stine 955 51 026 Flyktningetjenesten og VO Miljøarbeider E-post
Martinsson Jacob 474 69 507 Hjemmesykepleien Sykepleier E-post
Steinvik Benedikte 479 01 781 Helsestasjon Sykepleier E-post
Solheim Birgitte Legekontor Helsesekretær E-post
Gunnes Erik Kvænangen barne- og ungdomskole Adjunkt (med tilleggsutdanning) E-post
Sträng Anna Lena Legekontor Sykepleier E-post
Solheim Guro Isaksen 994 23 057 Kvænangen barne- og ungdomskole Inspektør E-post
Johnsen Anita Legekontor Sekretær E-post
Karlsen Jill 485 07 196 Kvænangen barne- og ungdomskole Adjunkt (med tilleggsutdanning) E-post
Ditlefsen Laila Kristine TU Fagarbeider E-post
Pedersen Tom-Hugo 777 78 820 Økonomi Konsulent E-post
Kaasen Andrea 986 61 254 Kvænangen barne- og ungdomskole Førskolelærer E-post
Walther Katarina Kvænangen barne- og ungdomskole Adjunkt (med tilleggsutdanning) E-post
Oxlund Lene Hjemmesykepleien Spesialsykepleier E-post
Jonassen Ann Mari 415 09 835 Hjemmesykepleien Hjelpepleier E-post
Welz Merethe TU Adjunkt (med tilleggsutdanning) E-post
Nilsen Marit Anita Gargo sykehjem Fagarbeider E-post
Pedersen Lone Margrete N Gargo sykehjem Pleiemedarbeider E-post
Oksfjellelv Camilla Hjemmesykepleien Pleiemedarbeider E-post
Jonassen Maria Nygård 481 56 710 Gargo sykehjem Pleiemedarbeider E-post
Torvund Cathrine 777 78 800 Servicekontor Avdelingsleder servicekontoret E-post
Jørgensen Turid Helene Kvænangen barne- og ungdomskole Fagarbeider E-post
Holst Anne-Berit 950 08 266 Kvænangen barne- og ungdomskole Sekretær E-post
Larsen Kim Ståle 474 69 501 TU Miljøterapeut E-post
Karlsen Ann-Tove 474 69 501 TU Fagarbeider E-post
Olsen Jenny S. Fyhn Kvænangen barne- og ungdomskole Fagarbeider E-post
Paulsen Lene Veronika 474 69 501 TU Fagarbeider E-post
Iorga Oleg Legekontor Kommunelege E-post
Iversen Anna Karoline Hjemmesykepleien Pleiemedarbeider E-post
Reiersen Per Richard 960 97 760 Kvænangen brann og redning Brannforebygger E-post
Kaasen Irene 986 61 256 Polarstjerna barnehage Fagarbeider E-post
Olsen Veronica Legekontor Hjemmehjelp E-post
Solheim Karoline Gargo sykehjem Pleiemedarbeider E-post
Andersen Heidi Gargo sykehjem Assistent E-post
Niva Evelyn Gargo sykehjem Assistent E-post
Andersen Evy-Karin Kvænangen barne- og ungdomskole Lærer E-post
Boberg Solveig Alise 474 69 501 TU Hjelpepleier E-post
Grishina Natalia 905 35 602 Gargo sykehjem Hjelpepleier E-post
Solheim Kamilla 404 61 772 Polarstjerna barnehage Assistent E-post
Li Randi 474 69 501 TU Assistent E-post
Midttun Stine Jeanette Hjemmesykepleien Hjelpepleier E-post
Karlsen Signy 922 22 110 Polarstjerna barnehage Fagarbeider E-post
Hætta Sara Merete M 474 69 501 TU Miljøterapeut E-post
Bach May Grete Gargo sykehjem Pleiemedarbeider E-post
Wilhelmsen Håkon 980 44 137 TU Miljøarbeider E-post
Reiersen Karen 452 74 230 Kvænangen barne- og ungdomskole Pleiemedarbeider E-post
Almåsbakk Bjørg Yvonn 980 45 703 Gargo sykehjem Hjelpepleier E-post
Yassin Dalal Ahmad Gargo sykehjem Pleiemedarbeider E-post
Vedal Merethe 901 97 691 TU Assistent E-post
Reinnøk May-Lise 474 69 501 TU Pleiemedarbeider E-post
Skognes Svanhild Kristine 468 22 771 Gargo sykehjem Hjelpepleier E-post
Solberg Mariell Susann 986 61 255 Polarstjerna barnehage Helsefagarbeider E-post
Pedersen Kirsti Hjemmesykepleien Assistent E-post
Lehne Mona Mikalsen Gargo sykehjem Pleiemedarbeider E-post
Karlsen Sissel E 986 61 254 Polarstjerna barnehage Fagarbeider E-post
Ulvatne Siv Hege 474 69 501 TU Assistent E-post
Mjelde Lise 474 69 510 Hjemmesykepleien Hjelpepleier E-post
Sjøblom Astrid Stensvik Servicekontor Konsulent E-post
Larsen Kari Elisabeth Polarstjerna barnehage Pleiemedarbeider E-post
Knjazeva Olga Gargo sykehjem, pleie Sykepleier E-post
Sletvold Siv Elin 404 05 621 Driftsavdelingen Fagarbeider E-post
Mathiassen Ivan Johan Driftsavdelingen Fagarbeider E-post
Hunsdal Eline Ergo- og fysioterapitjenesten Fysioterapeut E-post
Jonassen Karen Ane 468 65 049 NUT Ingeniør E-post
Mozol Elzbieta 474 69 508 Gargo sykehjem Sykepleier E-post
Mariager Kamilla 474 69 504 Gargo sykehjem, pleie Sykepleier E-post
Kristensen Karin 908 24 830 Kvænangen kommune Kommunedirektør E-post
Vardaka Konstantina Sektor for oppvekst og kultur, fellestiltak grunnskoler Finsk- og kvensklærer E-post
E-post
Bongo Berit Sofie Mikkelsdatter 404 50 114 HO administrasjon Leder Gargo E-post
Kaasen Montila 950 01 192 Gargo sykehjem Assistent E-post
Tollefsen Frida 414 21 216 Hjemmesykepleien Sykepleier E-post
Eira June Brita 904 12 932 Sentraladministrasjonen Etatsleder E-post
Larsen Synne Sosialkontor Sosialkurator E-post
Johansen Britt Hjemmesykepleien Assistent E-post
Tcarenko Elena Gargo sykehjem Hjelpepleier E-post
Kurrak Solbjørg Gargo sykehjem Sykepleier E-post
Ulriksen Stine 922 22 110 Polarstjerna barnehage Pedagogisk leder E-post
Vangen Ole-Henning 974 88 669 NUT Prosjektleder E-post
Halaburda Elwira Anna Renholdsavdeling Fagarbeider E-post
Bjørnholt Berit Kaasen 984 22 779 Gargo sykehjem Arbeidsleder/formann E-post
Nilsen Mari Telise Kvænangen barne- og ungdomskole Lektor E-post
Høybråten Svein Morten Gargo sykehjem Pleiemedarbeider E-post
Mikalsen Turid Agnete Gargo sykehjem Assistent E-post
Eilertsen-Wassnes Reidar 909 58 207 Kultur og fritid Leder frivilligsentral E-post
Larsen Stine Marlén Hjemmesykepleien Assistent E-post
Gjersten Nilsen Lene Marita TU Assistent E-post
Wahlgren Karina 468 19 671 Oppvekstkontoret Flykningkonsulent E-post
Skog Ann-Jacqueline 475 04 701 Flyktningetjenesten og VO Rektor/Lærer E-post
Jonas Kristine Språksenteret Konsulent E-post
Alvær Jesper 480 50 535 Kvænangen menighet Sokneprest E-post
Gundersen Marit Helene 475 10 855 Flyktningetjenesten og VO Lærer E-post
Johansen Kai Petter 976 94 243 Politikere Ordfører E-post
Fernhagen Birgitta Gargo sykehjem Spesialsykepleier E-post
Henriksen Evy-Mette Gargo sykehjem Hjelpepleier E-post
Kaasen Elena Gargo sykehjem Pleiemedarbeider E-post
Isaksen Brith Margrethe Hjemmesykepleien Hjelpepleier E-post
Beyene Misgna Gargo sykehjem Fagarbeider med fagskoleutdanning E-post
Nilsen Inger-Line Hjemmesykepleien Fagarbeider E-post