17.mai talen 2018

NoraLindbomogEirikL.Mevik_1008x1344.jpg

I år ble 17. Mai talen holdt av Nora Lindbom, 10klassing ved Kvænagnen Barne- og ungdomsskole.

Skrevet av Kathrine Lise Pedersen

I går sprang det nok mange foreldre rundt med både strykebrett, klær, søppelposer og plastriver for å gjøre siste innsats for den store dagen i dag, nemlig 17. mai!

Velkommen til dagens store feiring, jeg heter Nora Lindbom og har fått det ærefulle oppdraget å holde dagens tale!

I dag er det Norge sin bursdag, som vi feirer med at alle kan spise så mye is, pølser, brus, kaker, og godteri som de bare vil! I tillegg til det skal vi få leke mange morsomme leker.

I dag feirer vi at vi er ett fritt land med en egen grunnlov som riksforsamlingen vedtok for 204 år siden på Eidsvoll. Vet dere at vår grunnlov er Europas eldste, og verdens nest eldste grunnlov som fortsatt er i bruk? Og at den er i dag et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati? Grunnloven bygger også på ideen om menneskerettighetene. Den beskrev dermed noen grunnleggende rettigheter for enkeltmennesket. Blant disse var ytringsfrihet, eiendomsrett og vern mot tortur. Det beste for oss alle med Grunnloven, er at den lever i pakt med samfunnsutviklingen. Den har faktisk blitt endret over 300 ganger siden 1814!

Derfor er det viktig ikke bare å feire fortiden, men også å se fremover. Eidsvollsmennene var for sin tid fremtidsrettet og moderne. Når dem for 204 år siden kunne være moderne og fremtidsrettet tenker jeg at vi som innbyggere i Kvænangen må kunne være det samme. Vi må vite hva som skal til for at vi ungdommer skal ville komme tilbake hit etter endt skolegang, og hva som skal til for at innbyggerne i Kvænangen vil ønske å bo her.

Noe jeg tenker som vil være viktig er at vi alle skal kunne føle stolthet, og ett eierskap til denne flotte kommunene vår, og at det vil være attraktivt å bo her. Da tenker jeg at vi må vise god omsorg for hverandre, være stolt av at vi er en flerkulturell kommune. Da skal vi omfange alle kulturer til de tre stammer som vi har, og vi må kunne inkludere alle nye som ønsker å bo her!

Men hvem har så ansvaret????? Vel det er vel lettest å bare kaste ansvaret over på alle andre, men sannheten er at vi alle som en må ta det ansvaret!

Ansvaret for å bry seg, passe på hverandre, være raus og ikke bli krenket for sine synspunkter hverken politiske eller våre allmenne synspunkt, vi må sørge for at hvert barn i kommunen har en trygg og god hverdag hvor de ikke blir krenket, at de eldre har en meningsfull og god hverdag hvor de blir behandlet på en god og verdig måte.

Vi skal ha en trygghet i vår kommune, en trygghet på at vi er en god kommune for alle barn å vokse opp i. Det skal være en trygghet for oss barn at dere voksne skal være gode rollemodeller som framsnakker vår kommune og skaper et positivt omdømme for Kvænangen. På den måten tror jeg at vi kan endre hva slags samfunn vi ønsker fremtidige generasjoner skal bygge videre på!

Derfor er nettopp dagen i dag er en fin dag til å stoppe opp og tenke litt ekstra over de grunnleggende verdiene i vårt samfunn. Hvordan skal vi bevare de for ettertiden? Og hvordan skal fremtidens samfunn se ut?

Vi som ungdommer er utrolig stolte og glade i kommunen vår, vi håper barna og dere voksne også føler en slik stolthet! Tusen takk for meg, og gratulerer med dagen dere!!