Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

PlanArkiv

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram.

Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet - Planprogram

Kvænangen formannskap sak 172/20 den 25.09.2020

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1 og § 11-13 fastsettes planprogram for
detaljregulering med konsekvensutredning E6 Kvænangsfjellet.

Områderegulering

Kommunedelplan for kulturminner

Forslag til ny kommunedelplan for kulturminner legges ut til offentlig høring og ettersyn i minimum 6 uker i henhold til plan- og bygningsloven §11 - 14.

 

Kulturminner - illustrasjonsbilde
Oppstart av prosjekt 20.02.2019

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Kvænangen kommunen går nå  igang med å kartlegge og verdisette kommunens friluftsområder. Kartleggingen skal foregå i tråd med  Miljødirektoratets veileder M98, Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Veilederen finnes gjennom å søke på Miljødirektoratets nettsider, eller direkte via denne lenken:

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf

Kommunen ønsker å gjennomføre kartleggingen sammen med lag, foreninger, bygdelag og andre ressurspersoner i og utenfor kommunen.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Silje Kristin Nygård hos Kvænangen kommune dersom du ønsker å bidra!

Garggovarri
Vedtatt av Kvænangen kommune 19.12.2016 og av Nordreisa kommune 20.12.2016

Kvænangsfjellet - E6 strekning Oksfjordhamn-Karvik

Detaljregulering for E6 Kvænangsfjellet, strekningen Oksfjordhamn-Karvik, i Nordreisa og Kvænangen kommune.

Oppstart for byggetrinn 1 er (Kvænangsfjelltunellen) i 2020.

Erstattet av ny plan vedtatt 24.03.2021

Kvænangsfjellet ill