Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kulturminner - illustrasjonsbilde

Kommunedelplan for kulturminner

Forslag til ny kommunedelplan for kulturminner legges ut til offentlig høring og ettersyn i minimum 6 uker i henhold til plan- og bygningsloven §11 - 14.

Høringsfristen er utgått

Garggovarri

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Oppstart av prosjekt 20.02.2019

Kvænangen kommunen går nå  igang med å kartlegge og verdisette kommunens friluftsområder. Kartleggingen skal foregå i tråd med  Miljødirektoratets veileder M98, Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Veilederen finnes gjennom å søke på Miljødirektoratets nettsider, eller direkte via denne lenken:

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf

Kommunen ønsker å gjennomføre kartleggingen sammen med lag, foreninger, bygdelag og andre ressurspersoner i og utenfor kommunen.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Silje Kristin Nygård hos Kvænangen kommune dersom du ønsker å bidra!