Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunedelplan for kulturminner

Forslag til ny kommunedelplan for kulturminner legges ut til offentlig høring og ettersyn i minimum 6 uker i henhold til plan- og bygningsloven §11 - 14.

 

Planarbeidet knyttes til kommunens deltakelse i Riksantikvarens prosjekt Kunskapsløft i Kulturminneforvaltningen (KiK), som i Troms koordineres og følges opp av Troms Fylkeskommune.

Formålet med planen er å skaffe oversikt over og verne kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon både som del av vår kulturarv og identitet som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning i kommunen, jfr. kulturminnelovens formål.

Planen skal først og fremst dreie seg om nyere kulturminner som kommunen skal ta ansvar å legge rammer for. Det vil være mindre fokus på de fredete kulturminnene som blir forvaltet av Riksantikvaren, Fylkeskommunen og Sametinget. Der fredete kulturminner blir tatt med, er bakgrunn at de er i kommunens eie, eller med tanke på formidling av dem. 

Plandokumenter:

Kommunedelplan for kulturminner - Hoveddokument.pdf

Vedlegg 1 - Handlingsprogram.pdf

Vedlegg 2 - Kart og kulturminnebeskrivelser.pdf

Vedlegg 3 - Litteraturliste.pdf

 

Uttalelse til saken

Uttalelsen blir synlig nedenfor. Uttalelser som gjelder Kvænangen kommune sine plansaker blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep blir slettet.

Ønsker du at din uttalelse ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Kulturminner - illustrasjonsbilde