Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vedtatt av Kvænangen kommune 19.12.2016 og av Nordreisa kommune 20.12.2016

Kvænangsfjellet - E6 strekning Oksfjordhamn-Karvik

Detaljregulering for E6 Kvænangsfjellet, strekningen Oksfjordhamn-Karvik, i Nordreisa og Kvænangen kommune.

Oppstart for byggetrinn 1 er (Kvænangsfjelltunellen) i 2020.

Erstattet av ny plan vedtatt 24.03.2021

Kvænangsfjellet er en høyfjellsovergang. Vegen er værutsatt, spesielt på vinteren med rasfare og vind som skaper drivsnø. Problemene blir forsterket ved at vegen har sterk stigning og dårlig kurvatur. E6 over Kvænangsfjellet er den eneste ferdselsåren mellom resten av landet og Kvænangen i Nord Troms/Finnmark fylke. Som eneste norske hovedveg til Kvænangen i Nord Troms/Finnmark med økende transport av varer og tjenester er det behov for å få en mer vintersikker veg.

E6 Kvænangsfjellet ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP)  2018-2029 for perioden 2018-2023 med 1,1 mrd. og oppstart for byggetrinn 1 (Kvænangsfjelltunellen) i 2020. Det er også i NTP satt av 0,5 mrd i rassikringsmidler til Kvænangsfjellet sør (Mettevolllia) i 2024-29

Plandokumenter:

Planbeskrivelse - vedtatt.pdf

Planbestemmelser - vedtatt.pdf

Delstrekning 1 Oksfjordhamn - Tverrelva.pdf

Delstrekning 2 Tverrelva - Sandneselva.pdf

Delstrekning 3 Sandneselva - Karvik.pdf

For mer informasjon:

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6kvanangsfjellet/nyhetsarkiv/planen-ble-vedtatt

 

Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspel

Din høringsuttale til planen blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldingen blir ikke publisert.

Kvænangsfjellet ill