Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Oppstart av prosjekt 20.02.2019

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Kvænangen kommunen går nå  igang med å kartlegge og verdisette kommunens friluftsområder. Kartleggingen skal foregå i tråd med  Miljødirektoratets veileder M98, Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Veilederen finnes gjennom å søke på Miljødirektoratets nettsider, eller direkte via denne lenken:

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf

Kommunen ønsker å gjennomføre kartleggingen sammen med lag, foreninger, bygdelag og andre ressurspersoner i og utenfor kommunen.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Silje Kristin Nygård hos Kvænangen kommune dersom du ønsker å bidra!

Bakgrunn for kartleggingsprosjektet

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Det er flere gode grunner til å kartlegge og verdsette kommunens friluftslivsområder, blant annet for å:

  • sikre god tilgang til friluftslivsområder og et godt friluftslivstilbud for befolkningen

  • etablere et godt grunnlag for utarbeiding av og forutsigbarhet i arealplanlegging, enkeltsakssaksbehandling og konsekvensutredninger

  • unngå bit for bit utbygging og fragmentering av friluftslivsområder

  • sikre at de viktigste områdene og arealgrunnlaget for mangfoldet av aktiviteter blir ivaretatt

  • ha et grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler

  • utarbeide sti- og løypeplaner

  • ha en målrettet innsats for å bedre tilretteleggingen for friluftsliv

  • ha en målrettet forvaltning av friluftslivsområder

Resultatet

Resultatet av kartleggingen blir et temakart og et dokument med beskrivelser av det enkelte områdets verdi og kvaliteter. Temakartet publiseres på Miljødirektoratets nettbaserte karttjeneste naturbase.no og presentert via kommunens digitale innsynsløsning kommunekart.no.

Vi presiserer at dette er en rent faglig kartlegging hvor friluftsområder skal kartlegges uten å vurdere friluftsinteresser opp mot andre interesser, administrative forhold eller planer. Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er en temakartlegging, ikke en plan, og legger ingen juridiske føringer for videre arealbruk. Sammen med andre temakartlegginger vil friluftskartleggingen gi god oversikt over viktige ressurser i kommunen.


Høringsperioden er avsluttet., Det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.


Uttalelse til saken

Uttalelsen blir synlig nedenfor. Uttalelser som gjelder Kvænangen kommune sine plansaker blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep blir slettet.

Ønsker du at din uttalelse ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Garggovarri