Foreldre/ foresatte med barn i barnehagen

Foreldrebetaling:

Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per måned fra 1. januar, og 3 040 kroner per måned fra 1. august.

For barnehageåret 2018/2019 blir samlet maksimal foreldreutbetaling 32 490 kroner.