Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner

Vedtatt 22.02.2022

Detaljregulering massetak på gnr: 8 bnr: 5 og 63, Jøkelfjord - planID: 202002

Detaljreguleringsplan inneholder areal for steinbrudd og massetak, veg og vegetasjonsskjerm:

Massetak Jøkelfjord
Vedtatt av Kvænangen kommune 24.03.2021 og Nordreisa kommune 18.03.2021

Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet - planID: 202001

Nye detaljregulerin for E6 over Kvænangsfjellet, Planområdet strekker seg fra Oksfjordhamn i Nordreisa kommune til Karvika,Sørstraumen i Kvænangen kommune.

Kvænangsfjellet planområde[1]
Vedtatt 07.12.2021

Reguleringsplan for Badderen massetak, Sætra - planID: 201903

Reguleringsplan inneholder areal for massetak, kjøreveg og LNFR område.

Badderen massetak
Vedtatt 09.02.2021

Detaljregulering Kvænangen B & U skole - planID: 5429201902

Planen er ikke gyldig før Kvænangen kommune har gjennomført geoteknisk vurdering av område med eventuell borring (vil bli gjennomført i første halvår av 2022)

Planens intensjon er å sikre trygg skoleveg, gjennom å avklare gang- og kjøreadkomst, fortau, parkering, samt busstopp for barne- og ungdomsskolen. Formålet er i tillegg å sikre tilstrekkelige og attraktive uteområder for skole/nærmiljøanlegg og idrettsanlegg både sommer og vinter. 

Skjermbilde
Vedtatt 18.02.2020

Kjækan - Fritidsbebyggelse og småbåthavn - PlanID:201901

Reguleringsplan inneholder 8 hyttetomter, 25 småbåtplasser og servicebygg i tilknytning til havn.

Plankart
Vedtatt 22.06.2011

Kjækan - Fritidsbebyggelse, skianlegg og småbåthavn - planID: 201103

Reguleringsplanen inneholder 54 hytter, områder for sjøbuer, 3 hyttetun og skianlegg med 100 parkeringsplasser.

Burfjord hytte og ski ill
Vedtatt 27.06.2012

Låvan - Reguleringsplan for fritidsbebyggelse - PlanID: 201102

Reguleringsplan inneholder 8 hyttetomter, ett område for industri/næring og tre naustområder.

Regplanbilde Låvan
Vedtatt 21.12.2011

Nordstraumen - Gåsnes hyttefelt - planID: 201101

Reguleringsplan inneholder 7 hytter, naust områder og småbåthavn.

Illustrasjon gåsnes
Vedtatt 30.06.2010

Burfjord - Stormo ll boligbebyggelse mm. - planID: 2000901

Reguleringsplan inneholder 18 boligtomter, område til institusjon, lekeplasser, skiløype og pumpestasjon.

Stormo ll ill
Vedtatt 22.09.2010

Nordstraumen fritidsbebyggelse - planID: 200802

Reguleringsplan inneholder 18 hyttetomter og naust.

Nordstraumen ill
Vedtatt 30.06.2010

Kjækan - Perten hyttefelt - planID: 200801

Reguleringsplan inneholder 9 hyttetomter og 6 nausttomter

Perten hyttefelt
Vedtatt 28.03.2007

Iverbakken hyttefelt - planID: 200701

Reguleringsplanen består av 8 hytte- og 4 nausttomter.

Iverbakken ill
Vedtatt 20.12.2006

Reguleringsplan for fritids- og turistformål Storeng - planID: 200602

Reguleringsplanen inneholder småbåthavn, 15 fritidsboliger, 37 utleieenheter, fellesbygg og oppsamlingsplass for bobiler.

Regplanbilde - Storeng
Vedtatt 20.12.2006

Myreng hyttefelt - planID: 200601

Reguleringsplanen inneholder 23 fritidsboliger

Myreng ill
Vedtatt 21.09.16

Saltnes - Isbresenteret - PlanID: 200502

Reguleringsplanen inneholder område for Fritids- og turistformål, Boligformål,energianlegg og friluftsområde i sjø og vassdrag

område isbresenteret
Vedtatt 30.08.2006

Løkvikneset hyttefelt. Kjækan - planID: 200401

Reguleringsplanen inneholder 11 hyttetomter og naustområde.

Løkviknesset ill
Vedtatt 10.10.2003

Reguleringsplan Hytteområde Navit - B.H.Vedal - planID: 200302

Reguleringsplanen inneholder 16 hyttetomter.

Navit 16 ill
Vedtatt 10.10.2003

Reguleringsplan for Hytteområde B.Abrahamsen - planID: 200301

Reguleringsplan inneholder 10 hyttetomter og parkeringsplass.

Navit 10 ill
Vedtatt 04.05.2004

Reguleringsplan Sætra syd - Badderen - planID: 200201

Reguleringsplanen inneholder 14 boligtomter og er en delvis endring av Sætra boligfelt vedtatt 24.09.1981

Bilde Sætra syd
Vedtatt 10.10.2001

Badderen - Småbåthavn mm. - planID: 200101

Reguleringsplan inneholder areal for småbåthavn mm.

Badderen småbåthavn ill
Vedtatt 06.05.1988

Reguleringsplan for sekundærboliger på Baddereidet - planID: 198801

Reguleringsplan for 8 sommerboliger, 2 lagerbygg, salgsboder og parkeringsplass.

Baddereidet ill
Vedtatt 29.06.1993

Reguleringsplan Burfjord syd - planID: 198701

Reguleringsplan for 53 boligtomter.

Boligfelt syd ill
Vedtatt 19.06.1991

Reguleringsplan Rekbukta hytteområde - planID: 198701

Reguleringsplan inneholder plassering for 35 hytter.

Rekbukta ill
Vedtatt 09.10.1985

Burfjord - Sentrumsplan - planID: 198501

Reguleringsplan inneholder areal til bolig, foretning, offentlig, industri og trafikk.

Burfjord sentrum ill
Vedtatt 20.12.1985

Reguleringsplan for Burfjord øst - planID: 198301

Reguleringsplan inneholder 28 boligtomter.

Burfjord øst ill
Vedtatt 24.09.1981

Badderen - Sætra boligfelt mm. - planID: 198101

Reguleringsplan inneholder 28 boligtomter mm.

Badderen sætra ill
Vedtatt 07.06.1978

Reguleringsplan for boligfelt på Alteidet - planID: 197801

Reguleringsplan inneholder 15 boligtomter.

Regplanbilde Alteidet