Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplaner

Vedtatt 03.11.2021

Kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2032

I Samsvar med Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok kommunestyret i møte den 03.11.21 (PS 21/57) Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsplan 2021 - 2032
Vedtatt 23.01.2019

Kommuneplanens arealdel

I samsvar med plan- og bygningsloven §11-15 vedtok Kommunestyret i møte den 23.01.19 (PS 2/19) Kommuneplanens arealdel.

Lite kart arealplan Burfjord
Vedtatt 20.10.2020

Planstrategi 2020 - 2023

 

Formålet med kommunal planstrategi er å  klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp, rullere eller vidreføre i den aktuelle kommunestyreperioden for å legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.

Planstrategi[1]
Vedtatt 25.06.2014

Kystsoneplan 2013 - 2028

Kystsoneplanen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kystsonekart lite bilde
Vedtatt 11.12.2019

Kommunedelplan for kulturminner

I samsvar med plan- og bygningsloven §11-15 vedtok kommunestyret i møte den 11.12.2019 (PS 90/19) Kommunedelplan for kulturminner

Skogstuene
Vedtatt 18.12.2018

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur

I samsvar med plan- og bygningsloven §11-15 vedtok kommunestyret i møte den 18.12.18 (PS 91/18) kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur.

Burfjord idrettsarena
Vedtatt 21.09.2016 (revidert 06.03.18) UTGÅTT

Planstrategi 2016 - 2019

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp, rullere eller videreføre i den aktuelle kommunestyreperioden for å legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.

Planstrategi_forside_minst