Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Lite kart arealplan Burfjord

Kommuneplanens arealdel

Vedtatt 23.01.2019

I samsvar med plan- og bygningsloven §11-15 vedtok Kommunestyret i møte den 23.01.19 (PS 2/19) Kommuneplanens arealdel.

Skogstuene

Kommunedelplan for kulturminner

Vedtatt 11.12.2019

I samsvar med plan- og bygningsloven §11-15 vedtok kommunestyret i møte den 11.12.2019 (PS 90/19) Kommunedelplan for kulturminner

Planstrategi_forside_minst

Planstrategi 2016 - 2019

Vedtatt 21.09.2016 (revidert 06.03.18)

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp, rullere eller videreføre i den aktuelle kommunestyreperioden for å legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.

Kystsonekart lite bilde

Kystsoneplan 2013 - 2028

Vedtatt 29.04.2015

Kystsoneplanen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.