Formålet med kommunal planstrategi er å  klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp, rullere eller vidreføre i den aktuelle kommunestyreperioden for å legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.

 

Plandokumentet kan leses her