Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
13. september kl. 19:04

Rekrutteringsstipend for 2018

www.fab1.no clear
Burfjord idrettsarena

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur

1. gangs høring og offentlig ettersyn

20.12.17 ble det vedtatt at Kvænangen kommune skulle utarbeide en kommunedelplan som tar for seg kommunens idretts-, friluftsliv- og kulturpolitikk, samt hvilke anlegg som er operative og status, ha en handlingsplan for disse og en prioritering av fremtidige anlegg. Høringsfristen settes til 02.11.18. 

Kulturminner - illustrasjonsbilde

Kommunedelplan for kulturminner

Planen er i prosess

Kommunedelplan for kulturminner- og kulturmiljøer er en tematisk plan som ivaretar kommunens, så vel som regionale og nasjonale interesser og mål knyttet til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.