Kvænangsfjellet er en høyfjellsovergang. Vegen er værutsatt, spesielt på vinteren med rasfare og vind som skaper drivsnø. Problemene blir forsterket ved at vegen har sterk stigning og dårlig kurvatur. E6 over Kvænangsfjellet er den eneste ferdselsåren mellom resten av landet og Kvænangen i Nord Troms/Finnmark fylke. Som eneste norske hovedveg til Kvænangen i Nord Troms/Finnmark med økende transport av varer og tjenester er det behov for å få en mer vintersikker veg.

E6 Kvænangsfjellet ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP)  2018-2029 for perioden 2018-2023 med 1,1 mrd. og oppstart for byggetrinn 1 (Kvænangsfjelltunellen) i 2020. Det er også i NTP satt av 0,5 mrd i rassikringsmidler til Kvænangsfjellet sør (Mettevolllia) i 2024-29

Plandokumenter:

Planbeskrivelse - vedtatt.pdf

Planbestemmelser - vedtatt.pdf

Delstrekning 1 Oksfjordhamn - Tverrelva.pdf

Delstrekning 2 Tverrelva - Sandneselva.pdf

Delstrekning 3 Sandneselva - Karvik.pdf

For mer informasjon:

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6kvanangsfjellet/nyhetsarkiv/planen-ble-vedtatt