Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kulturminner - illustrasjonsbilde

Kommunedelplan for kulturminner

Forslag til ny kommunedelplan for kulturminner legges ut til offentlig høring og ettersyn i minimum 6 uker i henhold til plan- og bygningsloven §11 - 14.

Høringsfristen er utgått

Boligsosial plan ill 2

Boligsosial handlingsplan 2008 - 2012

Vedtatt 15.10.2008

Boligsosial handlingsplan skal vise dagens situasjon i forhold til foreslåtte tiltak i plan vedtatt av Kvænangen Kommunestyre den 22.11.2002, oppnådde mål, nye utfordringer, mulige tiltak og oppfølging.

Illustrasjon 2 - Folkehelse

Folkehelseoversikt - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Vedtatt 27.06.18

Kommunen er gjennom folkehelseloven §5 pålagt å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som påvirker helsen. Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold.