Kommunens planstrategi ble vedtatt 21.09.2016. Kapittel 5 Prioritering av planoppgaver 2016 - 2019 ble revidert 06.03.2018 (PS 15/18).

Plandokumentet kan leses her Planstrategi.pdf