Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
16. mars kl. 13:00

Samleside om Koronaviruset

Les mer clear

Til høring

Fremdriftsplan og varsel om oppstart på revisjon av offentlige snøskuterløyper i Kvænangen kommune

Teknisk utvalg har i møte 04.04.19, Sak 14/19, vedtatt oppstart av revidering av offentlige snøskuterløyper i Kvænangen kommune. Med dette varsles oppstart av forskriftsarbeidet. Fremdriftsplan legges ut til offentlig høring og ettersyn.

Vi oppfordrer med dette til å komme med innspill på endringer av nåværende løypenett eller nye løypetraseer. Det er ønskelig at nye løypeforslag presenteres digitalt med tilhørende skriftlige beskrivelser. Innspill kan sendes per e-post til postmottak@kvanangen.kommune.no, eller per post til Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9162 Burfjord.

Frist for innspill: 01.05.2020

Snøskuter i solnedgang