Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
23. juli kl. 13:14

Smitteutbrudd i Kvænangen

Les mer clear

Til høring

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 legges ut til høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har vedtatt at forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021- 2032 for Kvænangen kommune sendes på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. Les høringsforslaget og send inn innspill. 

forside samfunnsplan

Ny lokal forskrift om snøskuterløyper i Kvænangen kommune, høring og offentlig ettersyn

Kvænangen kommunes formannskap som planutvalg vedtok i sak 21/102 den 29.06.2021 å legge ut forslag til ny lokal forskrift om snøskuterløyper til høring og offentlig ettersyn jf. motorferdselloven §4a og reglene i PBL §11-14.

Snøskuter

Høring - Kommunedelplan for energi og klima

Ny kommunedelplan for energi- og klima Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen er under utarbeidelse. Planforslaget legges nå ut på høring og offentlig ettersyn.

Energi- og klimaplan forside