Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Til høring

Detaljregulering for Badderen massetak, Sætra - høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte 01.12.2020 sak:212/20, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Badderen massetak, Særta ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Badderen massetak