Voksenopplæringen i Kvæangen består av to årsverk fordelt på tre ansatte og ledes av rektor Tryggve Enoksen.