Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Voksenopplæring i Nord-Troms skoleåret 2100-2011

Alle voksne som ikke har fullført videregående skole tidligere har rett til å få gratis utdanning på videregående skoles nivå, fra det året de fyller 25. Voksne som har videregående utdanning fra før kan bli tatt opp dersom det er plass.

 

Den fylkeskommunale voksenopplæringen i Nord-Troms er lagt til studieverksted ved Nordreisa videregående skole. Vi skal dekke Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa kommune. Andre studioer kan brukes etter avtale og behov (Burfjord, Olderdalen, Skjervøy).
 
Oppgaver, veiledning og kommunikasjon bygger på bruken av læringsplattformen ”Fronter”. Opplæring i Fronter gis når undervisningen starter eller etter behov.
 
Studieforberedende kurs:
 
Minstekrav til generell studiekompetanse er seks fag. Disse fagene er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og historie. Undervisning og veiledning foregår via toveis lyd/bilde studio. Start i september 2010.
 
Som elev får du standpunktkarakter og trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
 
Påmelding på www.vigo.no. Der bruker du Min ID pinkode.
 
Yrkesfag:
 
Dersom du har praksis innenfor for eksempel renhold, barne- og ungdomsarbeid, helsefag eller salg og service kan du få opplæring i teorifag som fører frem til fagprøve. Praksisen må godkjennes i henhold til de krav som gjelder innenfor det enkelte fagområde. Du kan få vurdert din realkompetanse før du starter på voksenopplæringen. Søknad om realkompetansevurdering gjøres elektronisk på www.vigo.no Innlogging med Min ID pinkode.
 
Undervisningen foregår via toveis lyd/bilde studio, samt en lokal veileder. Arbeidet med oppgaver er gruppebasert og krever egenstyrt samarbeid. Eksamen som for privatister (praksiskandidater). Kontinuerlig opptak.
 
For mer informasjon:
Kontakt fylkeskommunens VO-telefon 800 33 900
 
Eller kontakt Studieverkstedet i Nord-Troms direkte:
 
Olav Gregers Karlsen, 77770133/ 90785899/ e-post: olav.g.karlsen@troms.vgs.no
 
Katrine Vibe, 77770148/ 92843549/ e-post: katrine.vibe@troms.vgs.no

Jeg vil...