Kvænangen kommune i april og mai  gjennomført 6 dialogmøter i bygdene i kommunen. Det er kommet en del innspill på hva næringsaktører, grunneiere og innbyggere tror kan bidra til nærings- og bygdeutvikling. Forsalgene kan kategoriseres både i strukturell, organisatorisk, planmessig, politisk og praktisk art.  Prosjektet skal nå strukture bl. annet disse forslag, innhente mer informasjon , og utarbeide en handlignsplan på bakgrunn av det.
 
Nedenfor kan du lese oppsummeringene fra de ulike dialogmøtene i PDF-format. Trykk på de ulike stedene slika t dokumentene åpner seg.
 
 
 
Med hilsen
 
Anne Berit Bæhr