Planportalen er fortsatt under utarbeidelse og siden kan inneholde feil og mangler. Gi gjerne beskjed til post@kvanangen.kommune.no dersom du finner feil, eller om det er noe du savner på siden. Siden forbedres hele tiden.

Si din mening: Her finner du informasjon om planer som er varslet igangsatt og planforslag som ligger ute til høring / offentlig ettersyn. Portalen er særlig nyttig for berørte parter som ønsker å komme med innspill til planene.

Kommunens planer: Her finner du en oversikt over gjeldende planer for Kvænangen kommune. Planene er systematisert etter type planer.

Kommunekart: Dette er en link til Kommunekart.com som Kvænangen kommune bruker som innsynsløsning på kartinformasjon. Her finner du kommunens arealkart, reguleringsplaner, temakart, eiendomsinformasjon og godkjente bygg og tiltak. 

Pågående planarbeid: Her legges det ut informasjon om planarbeid i prosess.

Utarbeide privat reguleringsplan?: Denne siden er særlig ment for de som ønsker å bygge noe som kan eller vil utløse krav om reguleringsplan. Reguleringsplan kreves for alle større bygge- og anleggsarbeid og hvis du er usikker bør du kontakte kommunen for å avklare om det vil stilles krav eller ikke. Denne siden vil bli utarbeidet steg-for-steg veileder i en reguleringsplanprosess.