Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge

Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge er en selvstendig enhet drevet av Norske Kvinner Sanitetsforening avd. Finnmark, og er et tilbud for pårørende til rusmiddelavhengige for hele befolkningen i Nord-Norge.

Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge

  • Gir faglig veiledning, råd og informasjon til pårørende av rusmiddelavhengige, både alkohol, narkotika og medikament relatert misbruk.
  • Skal bidra til å synliggjøre pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet.
  • Samarbeider med offentlig og privat hjelpeapparat.
  • Er et livssynsnøytralt tilbud.  
Å oppleve at noen som står deg nær har rusproblemer kan være svært vanskelig. Fortvilelse, frykt, uro og skam er følelser som kan oppstå hos pårørende. Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge legger vekt på å være et rolig og trygt sted, hvor hver enkelt pårørende kan få mulighet til å samtale om tema de selv er opptatt av.

Veiledningssenteret er et lavterskeltilbud og er gratis. Det er bare å ringe, og du får timeavtale umiddelbart.
Åpningstider på telefon er:
Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 09 00 – 14 00
(Det kan gjøre avtale om veiledning utenom de oppsatte tidspunkt.)
Ta kontakt på telefonnummer 784 40 810

Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres journal og senterets ansatte har taushetsplikt.

Her kan dere lese mer om Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge (pdf-fil)

Jeg vil...