Frem til 15. januar 2022 vil det fortrinnsvis gjennomføres oppfølgingssamtaler digitalt, samt digitale møter. Men fysiske møter vil også gjennomføres etter avtale og behov.

 

Direkte kontakt med NAV kontoret får ved å ta kontakt på tlf. 468 57 782, mandag til fredag kl. 0800 – 1530.