Kvænangen kommune - Rådhuset

Gárgu 8

Gargo syke og pleiehjem

Gárgu 47

Hybelbygget

Gárgu 45

Polarstjerna barnehage

Stormoveien 10

BUFF-klubben

Stormoveien 28

TU-Furutoppen

Melen 9

Kvænangen barne og ungdomsskole

Skoleveien 32

Badderen barnehage

Sætra 37

Kjækan skole

Kjækanveien 18

Verksted drift

Strandveien 38

Ambulansestasjon

Gárgu 49