Vakttelefonen skal være en akutt telefon for alle fosterforeldre som har behov for veiledning i en akutt krisesituasjon utenfor ordinær arbeidstid. Vakttelefonen skal kunne veilede og henvise fosterforeldre til andre relevante hjelpeinstanser som barnevernvakt, politi og legevaktordninger, dersom det er behov for det.

 
Telefonnummeret du skal ringe hvis du opplever en akutt krise er:

466 15 900

Vakttelefonen vil være bemannet:

Mandag til fredag: 16.00-08.00
Fredag kl 16.00 til mandag kl 08.00 (døgnvakt)
Vakttelefonen vil være i drift fra den 04.01.2010
Vakttelefonen er ment som en beredskap i nødssituasjoner utenom vanlig arbeidstid. En nødssituasjon kan være en akutt problemstillinger som oppstår i forhold til fosterbarnet, som dødsfall i nær familie, vold eller akutt sykdom. Veiledningen vil være av en slik karakter at fosterforeldre kan stå i den aktuelle situasjonen, til påfølgende arbeidsdag, hvor dere kan få bistand fra det kommunale barnevern eller tilhørende fosterhjemstjeneste.