I første omgang vil disse pasientgruppene bli prioritert:

  1. Pasienter innlagt for rehabilitering ved Gargo Sykestue, etter brudd, akutte skader og sykdommer.

  2. Rehabilitering på institutt for hjemmeboende pasienter etter brudd, akutte skader og sykdommer.

  3. Hjemmebehandling etter utskrivelse fra Sykestue eller sykehus/ rehab. institusjon

  4. Barn og unge med særskilte behov

  5. Beboere på Furutoppen

Ellers vil råd, veiledning og instruksjon kunne gis over telefon eller videokonsultasjon.

Fra 1.juni 2020 starter ny privat fysioterapeut opp med behandlingstilbud ved avdelingen. Det vil da bli enklere tilgang for pasienter utenfor disse gruppene.

 

Ved oppmøte på fysioterapiavdelingen er det viktig at befolkningen følger smittevernrådene som gjelder for avdelingen og kommunen ellers. Se plakater som er hengt opp ved avdelingen.

Møt ikke opp hvis du har luftveisplager som hoste, rennende nese og lignende

 

FRISKLIVSSENTRALENS GRUPPETRENINGSTILBUD ER FREMDELES AVLYSTE PÅ UBESTEMT TID.