Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut.

Til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør tilskuddet 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

Søknader skal leveres på elektronisk søknadsskjema hos Altinn. Du finner det på denne lenka: Søknadsskjema.
Det må også legges med plan for dreneringsarbeidtet med nøyaktig og detaljert kart.

Søknad sendes til Kvænangen kommune innen 15. oktober 2020 

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets nettside