«Ut på tur på hjul»

Arbeidsgruppen:
Styreleder: Eldbjørg Jonassen   Nestleder: Ingvild Rapp Hanssen   Styremedlem: Hege Mari Karlsen   Styremedlem: Lene Hansen
Kasserer: Oddvar Kiærbech   Ergoterapifaglig rådgiver: Louise Nygaard

Som fagpersoner i helsetjenesten ser vi et sårt behov og en stor etterspørsel etter hjelpemidler som gjør at våre brukere kan komme seg ut i nærmiljøet. Det være seg fellesturer, div. arrangement, handling på butikkene, besøk til familie og venner, gudstjenester og så videre.

Mange av brukerne er preget av bl.a. slitasje, trøtthet, ensomhet, sykdom og smerter, og vi ser at det å ha mulighet til å komme seg ut i nærmiljøet er noe de er svært takknemlige for og har stor glede av.

Formålet med en handikapbil er at opptil flere brukere kommer seg samtidig ut på tur og at de som er avhengig av rullestol også kan være med.

Formålet med el rullestoler er at brukeren kan betjene stolen selv, men også overlate styringen til ledsageren. At den er elektrisk vil også forhindre slitasjeskader for ledsageren, da en vanlig rullestol er svært vanskelig å styre og kjøre med ute i terreng og på snø.

Formålet med en tilhenger er at vi kan frakte f. eks hjelpemidler, grillutstyr og hagemøbler, slik at vi ikke trenger et tilrettelagt sted for å dra på tur.

I tillegg til kronerulling vil vi søke støtte hos lag/foreninger, det lokale næringsliv og ulike fond. Vi vil også ha loddsalg og ulike arrangementer til inntekt for prosjektet. 

Dette er et stort og dyrt prosjekt, så hver en mynt og hjelpsomme krefter blir satt stor pris på.

Fra Framtid i nord: Kalda Jonassen er beboer i andre etasjen på sykehjemmet. For henne hadde bilen betydd mye.

- Det har alt å si om vi får komme oss litt ut. Det vil funke som en oppmuntring, å komme seg ut og prate med andre folk. Jeg er en veldig sosial person som savner å være ute. Men jeg kommer meg ingen veier i dag - kun til mine nærmeste naboer med denne stolen, sier hun - som sitter i rullestol.

Jonassen er ennå sprek, og også hun ønsker å bidra for at bilen skal bli en realitet.

- Jeg kan gjerne selge lodd på butikken hvis noen bare triller meg dit, smiler hun.

- Folk må åpne pengebøkene sine for dette. I morgen kan du også være syk. Dette kommer mange til gode, avslutter hun. Kontonummer: 4740 14 98822

30NYHkalda_jonassen_eldbjørg_gargo_ingvild.jpg (Bildet er fra Framtid i Nord og fotograf er Isabell Haug)