Ut i NORD er et tilbud fra Nord-Troms Friluftsråd. 

Inne på nettsiden utiNORD.no finner du oversikt over alle turene i Kvænangen kommune og de andre Nord-Troms kommunene.