Vi har kontor på Gargo Sykehjem og er tilgjengelig på ukedager fra 07.30 til 15.00.

Vi som jobber i tjenesten er:

Kontaktinformasjon Tlf. Mobil
Rickard Printz avd.leder Psykisk Helse 77 77 90 35 45 48 92 94
Oddrun Johansen Miljøterapeut   92 65 70 04

Vera Marie Wassnes Ruskonsulent

Mandag - torsdag fra kl. 09.00 - 13.45

  40 45 88 06

Tjenester vi kan tilby er:

  • Samtale. Den som trenger noen å snakke med, pårørende eller andre hjelpere, kan ta direkte kontakt slik at det kan gjøres avtale.
  • Støttesamtaler til å sortere tanker og følelser.
  • Støttekontakttilbud.
  • Hjelp til utforming av individuell plan og deltakelse i ansvarsgruppemøter.
  • Veiledning og hjelp til for å fungere i egen bolig.
  • Hjelp til administrering av medikamenter.
  • Hjelp til å opprettholde og utvide et sosialt nettverk.
  • Faste kontaktpersoner som du møter til faste avtaler enten på kontoret, ved hjemmebesøk eller andre passende steder.
  • Vi samarbeider også med andre etater, som f.eks lege, NAV, hjemmesykepleie, barnevern, ergoterapeut etter samtykke fra deg.

Tjenesten er gratis.

Alle i tjenesten har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke kan gi opplysninger om dine personlige forhold til utenforstående uten ditt samtykke.

Dersom du har behov kan du enten ta muntlig kontakt eller sende en skriftlig søknad. Søknaden sendes til Tjenesten for psykisk helse, 9161 BURFJORD. Når vi har mottatt en søknad, så tar vi kontakt og avtaler samtale. Denne samtalen kan skje på kontoret eller andre steder.