Psykisk helse i Kvænangen kommune kan tilby:
- Samtaler. Alle sliter vi med problemer av og til og iblant trenger vi hjelp for at komme videre i livet   
- Hjelp til utforming av individuell plan og deltakelse i ansvarsgruppemøter
- Støttekontakttilbud
- Vi samarbeider med andre etater, som for eksempel lege, NAV, hjemmesykepleie med flere. Vi har og et tett samarbeid med Senter for Psykisk Helse Nord-troms, Voksenpsyk Poliklinikk Storslett. Alt samarbeid skjer etter samtykke fra deg
Har du spørsmål knyttet til psykisk helse, ta kontakt med Rickard Printz på mobil 454 89294.
 
Loven likestiller somatiske lidelser og psykiske lidelser, herunder også ruslidelser.
I Kvænangen kommune er rusarbeid lagt under NAV sitt ansvarsområde. Her er ruskonsulent ansatt i 20% stilling, som kan bl.a tilby:
- Økonomisk råd, veiledning og hjelp
- Henvisning til avrusning, rusbehandling og tannbehandling
Ved spørsmål, ta kontakt med ruskonsulent Susanne Belles Jørgensen på tlf 55 55 33 33.
             
I tillegg har kommunen en miljøterapeut i 50 % prosjektstilling som skal jobbe rettet mot rusarbeid, og kan bl.a tilby:
- Støttesamtaler og praktisk hjelp i fht kontakt med andre hjelpeinstanser som f.eks lege/tannlege, nav, delta i ansvarsgrupper
- Tett samarbeid med bl.a psykisk helse og ruskonsulent
- Boveiledning / motivasjon for ulike aktiviteter
- Råd og veiledning til pårørende
- Tilstede på Møteplassen
Møteplassen –for deg som har et rusproblem (torsdager 11.00-14.30)
Vi kan tilby:
- Samtaler
- Kaffe og noe å bite i
- Tilgang til aviser, TV og internett
- Sosialt samvær og aktiviteter
Har du spørsmål angående rus, kontakt Vera M. Wassnes 40 45 88 06 (man-tors 09.00-13.45)