Teknisk drift består av driftsavdeling med 5 årsverk og renholdsavdeling med 8,5 årsverk.